Comega 7 Bt

Informatika, egyszerűen? Nos, a mi számunkra mindenképpen. A Te számodra inkább láthatatlanul. Mert a jó informatikai rendszer teszi a dolgát. Végrehajtja, amit a felhasználók szeretnének, nem pedig feladatot ad. Vágyálom? Nem feltétlenül. Mi segíthetünk abban, hogy nálad mindez valóra váljon.

Dolgozhatunk együtt?

info@comega7.hu

Alapvető beállítások

  • Bolemányi Attila

Felhasználva a már megírt kis szkriptünket, készítsük el az ILIAS futtatásához szükséges mappákat és konfigurációs fájlokat:

root@webserver:~# create-website-folder.sh
Enter full website name (test.example.com): ilias.comega7.local
Enter password (or press ENTER to generate a random one):
Enter quota size in GB (default=1):

The website user has been added to the system!
Website home directory has been created and set up.
Quota has been set up.
Creating FPM/PHP pool definition file...
Restarting FPM/PHP service...
Creating Apache configuration file...
Enabling website config...
Enabling site ilias.comega7.local.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 reload
Restarting Apache webserver...
Creating Apache log files rotation configuration file...
root@webserver:~#

Mivel én egy Virtualbox-ban futtatott tesztrendszert használok, így szükségem lesz az alábbi kiegészítő lépésekre is:

A /etc/postfix/generic fájl tartalma:

wordpress.comega7.local@webserver.comega7.local     wordpress.comega7.local@comega7.hu
joomla.comega7.local@webserver.comega7.local        joomla.comega7.local@comega7.hu
root@webserver.comega7.local                        root@comega7.hu
drupal.comega7.local@webserver.comega7.local        drupal.comega7.local@comega7.hu
ilias.comega7.local@webserver.comega7.local         ilias.comega7.local@comega7.hu

Juttassuk érvényre a fenti beállításokat:

postmap /etc/postfix/generic
systemctl restart postfix

A kliens gép hosts fájlja:

192.168.1.200   webserver.comega7.local wordpress.comega7.local joomla.comega7.local drupal.comega7.local ilias.comega7.local

A tesztrendszer finomhangolása után készítsük el az ILIAS adatbázisát is:

mysql -u root -p
CREATE DATABASE ilias CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
GRANT ALL ON ilias.* TO ilias IDENTIFIED BY 'Pa$$w0rd';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Az ILIAS letöltése és elhelyezése:

cd /tmp
wget https://github.com/ILIAS-eLearning/ILIAS/archive/v5.0.6.zip
unzip v5.0.6.zip
cp -a /tmp/ILIAS-5.0.6/. /srv/web/www/ilias.comega7.local/www-site
chown -R ilias.comega7.local:www-data /srv/web/www/ilias.comega7.local/www-site
find /srv/web/www/ilias.comega7.local/www-site -type f -exec chmod 0640 {} \;
find /srv/web/www/ilias.comega7.local/www-site -type d -exec chmod 0750 {} \;

Az ILIAS futtatásának követelményeit ezen az oldalon találod meg. A szükséges csomagok telepítése:

aptitude install php5-xsl php-pear imagemagick zip htmldoc ffmpeg default-jre

A /etc/php5/fpm/pool.d/ilias.comega7.local.conf fájl végén egy sort módosítanunk kell és be is kell szúrnunk néhány újat:

php_admin_value[memory_limit] = 256M
php_admin_value[max_execution_time] = 600
php_admin_value[post_max_size] = 128M
php_admin_value[upload_max_filesize] = 128M
php_admin_value[session.gc_probability] = 1
php_admin_value[session.gc_divisor] = 100
php_admin_value[session.gc_maxlifetime] = 3600
php_admin_value[session.hash_function] = 0
php_admin_value[opcache.load_comments] = 1

Indítsuk újra a PHP-FPM szolgáltatást:

systemctl restart php5-fpm

Végül pedig indítsük el a böngészőben a telepítést: http://ilias.comega7.local