Comega 7 Bt

Informatika, egyszerűen? Nos, a mi számunkra mindenképpen. A Te számodra inkább láthatatlanul. Mert a jó informatikai rendszer teszi a dolgát. Végrehajtja, amit a felhasználók szeretnének, nem pedig feladatot ad. Vágyálom? Nem feltétlenül. Mi segíthetünk abban, hogy nálad mindez valóra váljon.

Dolgozhatunk együtt?

info@comega7.hu

Apache és PHP-FPM telepítése, beállítása

  • Bolemányi Attila

Következzen a webszerver és a PHP telepítése:

aptitude install apache2-mpm-worker php5-fpm

Érdemes a böngészőben ellenőrizni a webszerver működését (http://192.168.100.200).

Engedélyezzük a szükséges Apache modulokat:

a2enmod proxy
a2enmod proxy_fcgi
service apache2 restart

Módosítsuk a /etc/php5/fpm/php.ini fájlt:

short_open_tag = On
max_execution_time = 300
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i

Készítsük el a Postfx Admin futtatásához szükséges PHP felhasználót a Debian rendszerben (a jelszó itt is legyen Pa$$w0rd):

mkdir -p /srv/web/www
useradd -b /srv/web/www/ -g www-data -m -N -s /bin/false postfixadmin.comega7.local
passwd postfixadmin.comega7.local
rm /srv/web/www/postfixadmin.comega7.local/.*

Készítsük el a fenti felhasználóhoz tartozó PHP pool konfigurációs fájlt: /etc/php5/fpm/pool.d/postfixadmin.comega7.local.conf

[postfixadmin.comega7.local]
user = postfixadmin.comega7.local
group = www-data
listen = /var/run/postfixadmin.comega7.local.php5-fpm.sock
listen.owner = postfixadmin.comega7.local
listen.group = www-data
listen.mode = 0660
pm = dynamic
pm.max_children = 5
pm.start_servers = 2
pm.min_spare_servers = 1
pm.max_spare_servers = 3
php_flag[display_errors] = off
php_admin_value[error_log] = /var/log/postfixadmin.comega7.local.fpm-php.log
php_admin_flag[log_errors] = on
php_admin_value[memory_limit] = 128M

indítsuk újra a PHP-FPM szolgáltatást:

service php5-fpm restart

A Postfix Admin weboldalt természetesen https protokoll segítségével fogjuk elérni, amelyhez szükség van egy tanúsítványra is. Mi most készítünk egyet, amit saját magunk is írunk alá:

mkdir /etc/apache2/cert
cd /etc/apache2/cert
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout postfixadmin.comega7.local.key -out postfixadmin.comega7.local.crt

A kérdésekre így válaszoljunk:

Country Name: HU
State or Province Name: Pest
Locality Name: Budapest
Organization Name: Comega7
Organizational Unit Name: IT
Common Name: postfixadmin.comega7.local
Email Address: bolemanyi.attila@comega7.local

Amire mindenképpen figyelj, hogy a Common Name az a név legyen, amilyen néven eléred a böngészőben a Postfix Admin alkalmazást. A többire úgy válaszolsz, ahogyan akarsz.

Engedélyezzük az Apache részére az SSL modult:

a2enmod ssl
service apache2 restart

Készítsük el az Apache számára a Postfix Admin futtatásához szükséges VirtualHost beállítást: /etc/apache2/sites-available/postfixadmin.comega7.local.conf

<VirtualHost *:443>
    ServerName          postfixadmin.comega7.local
    ServerAdmin         webmaster@comega7.local
    DocumentRoot        /srv/web/www/postfixadmin.comega7.local/

    <Directory "/srv/web/www/postfixadmin.comega7.local">
        Options +SymLinksIfOwnerMatch
        AllowOverride AuthConfig FileInfo Indexes Limit Options=Indexes,MultiViews
        Require all granted
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/var/run/postfixadmin.comega7.local.php5-fpm.sock|fcgi://localhost"
    </FilesMatch>

    SSLEngine                   On
    SSLCertificateFile          /etc/apache2/cert/postfixadmin.comega7.local.crt
    SSLCertificateKeyFile       /etc/apache2/cert/postfixadmin.comega7.local.key

    ErrorLog                    /var/log/postfixadmin.comega7.local.error.log
    CustomLog                   /var/log/postfixadmin.comega7.local.access.log combined
</VirtualHost>

Engedélyezzük az új weboldalt:

a2ensite postfixadmin.comega7.local
service apache2 restart

Ezzel az Apache és a PHP beállítása készen van.