Comega 7 Bt

Informatika, egyszerűen? Nos, a mi számunkra mindenképpen. A Te számodra inkább láthatatlanul. Mert a jó informatikai rendszer teszi a dolgát. Végrehajtja, amit a felhasználók szeretnének, nem pedig feladatot ad. Vágyálom? Nem feltétlenül. Mi segíthetünk abban, hogy nálad mindez valóra váljon.

Dolgozhatunk együtt?

info@comega7.hu

Az első próbalevél

 • Bolemányi Attila

Itt az ideje, hogy kirpóbáljuk, mit raktunk össze eddig. Ehhez a Postfix Admin segítségével vegyél fel egy próba tartományt, mondjuk a comega7.local nevűt. :-) Ezután pedig az első felhasználót is felvesszük, nem meglepő módon ez nálam bolemanyi.attila@comega7.local lesz. Ezután belenézünk a fájlrendszerbe és a naplófájlokba, és ha minden jól megy, akkor van egy működőképes alaprendszerünk.

A felhasználónak adjunk 1 MB kvótát.

Ha sikerült létrehoznunk első postafiókunkat, akkor a Postfix Admin megpróbál számára küldeni egy levelet. Ezzel létrejön a comega7.local mappa a /srv/mail/vmail mappában, és egy bolemanyi.attila nevű mappa a comega7.local alatt. A new mappában pedig ott az első levél...

root@mailserver:~# ls -la /srv/mail/vmail/comega7.local/bolemanyi.attila/new
total 12
drwx------ 2 vmail vmail 4096 May 18 15:48 .
drwx------ 5 vmail vmail 4096 May 18 15:43 ..
-rw------- 1 vmail vmail  658 May 18 15:43 1431956628.M286562P2166.mailserver,S=658,W=675

Ha pedig belenézel a /var/log/syslog fájlba, az alábbi új sorokat láthatod:

May 18 15:43:47 mailserver postfix/smtpd[2159]: connect from localhost[::1]
May 18 15:43:47 mailserver postfix/smtpd[2159]: B8192804F2: client=localhost[::1]
May 18 15:43:47 mailserver postfix/cleanup[2164]: B8192804F2: message-id=<20150518134347.B8192804F2@mailserver.comega7.local>
May 18 15:43:47 mailserver postfix/qmgr[2156]: B8192804F2: from=<bolemanyi.attila@comega7.local>, size=582, nrcpt=1 (queue active)
May 18 15:43:47 mailserver postfix/smtpd[2159]: disconnect from localhost[::1]
May 18 15:43:48 mailserver dovecot: lda(bolemanyi.attila@comega7.local): msgid=<20150518134347.B8192804F2@mailserver.comega7.local>: saved mail to INBOX
May 18 15:43:48 mailserver postfix/pipe[2165]: B8192804F2: to=<bolemanyi.attila@comega7.local>, relay=dovecot, delay=0.7, delays=0.09/0.1/0/0.51, dsn=2.0.0, status=sent (delivered via dovecot service)
May 18 15:43:48 mailserver postfix/qmgr[2156]: B8192804F2: removed

Vagyis a Postfix és a Dovecot működik és teszik a dolgukat. A Postfix Admin beköszön a localhost-on, átadja a levelet a Postfix számára, amely pedig kézbesítésre továbbítja a Dovecot szervernek. A Dovecot pedig szépen bedobja a levelet a postaládába.

Tegyük fel az nmap programot...

aptitude install nmap

... és futtassunk egy port szkennelést is. Lássuk, milyen szolgáltatások futnak?

root@mailserver:~# nmap localhost

Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2015-05-18 15:55 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00013s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): 127.0.0.1
Not shown: 990 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp  open ssh
25/tcp  open smtp
80/tcp  open http
110/tcp open pop3
143/tcp open imap
443/tcp open https
587/tcp open submission
993/tcp open imaps
995/tcp open pop3s
3306/tcp open mysql

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.99 seconds<-pre>

Az egyes portok mögött az alábbi szolgáltatásokat találjuk:

 • 22: SSH szerver
 • 25: SMTP szerver (Postfix)
 • 80: HTTP (Apache)
 • 110: POP3 (Dovecot)
 • 143: IMAP (Dovecot)
 • 443: HTTPS (Apache)
 • 587: Submission (Postfix)
 • 993: IMAPS (Dovecot)
 • 995: POP3S (Dovecot)
 • 3306: MySQL

Annak érdekében, hogy kicsit próbálgathassuk új rendszerünket, a következő lépésben feltelepítjük a RoundCube webes levelezőprogramot. Miután pedig meggyőződtünk arról, hogy tökéletesen működik mindaz, amit eddig csináltunk, tovább építjük rendszerünket (spam- és vírusszűrés, sieve protokoll).