Comega 7 Bt

Informatika, egyszerűen? Nos, a mi számunkra mindenképpen. A Te számodra inkább láthatatlanul. Mert a jó informatikai rendszer teszi a dolgát. Végrehajtja, amit a felhasználók szeretnének, nem pedig feladatot ad. Vágyálom? Nem feltétlenül. Mi segíthetünk abban, hogy nálad mindez valóra váljon.

Dolgozhatunk együtt?

info@comega7.hu

Dovecot telepítése

 • Bolemányi Attila

Annak érdekében, hogy hozzáférjünk postafiókunkban található leveleinkhez, szükségünk lesz a Dovecot szolgáltatásra is. A jelenlegi példánkban nem csak a felhasználóknak, hanem a Postfix szervernek is szüksége van a Dovecotra, mivel a bejövő leveleket nem közvetlenül a Postfix dobja be a postaládánkba, hanem átadja azt kézbesítésre a Dovecot szervernek. Így a Dovecot naprakész lesz a felhasználók kvóta adataival, el tudja végezni a szerver oldali levélszűrést és a vakációs üzenetek kezelését is. Sőt, a Postfixen keresztül levelet küldeni szándékozó felhasználókat is a Dovecot hitelesíti a megadott felhasználói név és jelszó alapján a Postfix szerver számára.

aptitude install dovecot-mysql dovecot-imapd dovecot-pop3d

Az /etc/postfix/master.cf fájl alábbi kiegészítése mondja meg a Postfixnek, hogyan adja át a levelet a Dovecotnak kézbesítésre:

dovecot unix    -   n   n   -   -   pipe 
    flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${user}@${nexthop}

/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf fájl tartalma:

default_vsz_limit = 256M 
service imap-login {
    inet_listener imap {
        port = 143
    }
    inet_listener imaps {
        port = 993
        ssl = yes
    }
    service_count = 1
    process_min_avail = 0
}
service pop3-login {
    inet_listener pop3 {
        port = 110
    }
    inet_listener pop3s {
        port = 995
        ssl = yes
    }
}
service lmtp {
    unix_listener lmtp {
        mode = 0666
    }
}
service imap {
    process_limit = 1024
}
service pop3 {
    process_limit = 1024
}
service auth {
    unix_listener auth-userdb {
        mode = 0660
        user = vmail
        group = vmail
    }

    # Postfix SMTP-auth
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0660
        user = postfix
        group = postfix
    }
    user =
    group =
}
service auth-worker {
    user = $default_internal_user
}
service dict {
    unix_listener dict {
        mode = 0660
        user = vmail
        group = vmail
    }
}

/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf tartalma:

disable_plaintext_auth = yes
auth_username_chars = abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890.-_@
auth_username_format = %Lu
auth_worker_max_count = 30
auth_failure_delay = 2 secs
auth_ssl_require_client_cert = no
auth_mechanisms = plain login

!include auth-sql.conf.ext

A Dovecotnak is szüksége van tanúsítványra a titkosított IMAP és POP3 kapcsolatok felépítéséhez:

mkdir /etc/dovecot/certs
openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/dovecot/certs/dovecot.pem -keyout /etc/dovecot/private/dovecot.key

A válaszok ismét:

Country Name: HU
State or Province Name: Pest
Locality Name: Budapest
Organization Name: Comega7
Organizational Unit Name: IT
Common Name: mailserver.comega7.local
Email Address: bolemanyi.attila@comega7.local

A Common Name itt is a levelezőszerver neve kell, hogy legyen. A felhasználóknak ezt a nevet kell megadni POP3 és IMAP szerver névnek, amikor a levelezőprogramjaik beállításával foglalatoskodnak.

A /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf fájl tartalma:

ssl = yes
ssl_cert = </etc/dovecot/certs/dovecot.pem
ssl_key = </etc/dovecot/private/dovecot.key
ssl_protocols = !SSLv2
ssl_cipher_list = ALL:!LOW:!SSLv2:!EXP:!aNULL

/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf fájl tartalma:

mail_location = maildir:/srv/mail/vmail/%d/%n
mail_home = /srv/mail/sieve/%d/%n

namespace inbox {
    type = private
    separator =
    prefix =
    location =
    inbox = yes
    hidden = no
    list = yes
    subscriptions = yes
}

mail_shared_explicit_inbox = no
mail_uid = vmail
mail_gid = vmail
mail_full_filesystem_access = no

first_valid_uid = 5000
last_valid_uid = 5000

first_valid_gid = 5000
last_valid_gid = 5000

auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-userdb
mail_plugin_dir = /usr/lib/dovecot/modules
mail_plugins = $mail_plugins quota

/etc/dovecot/conf.d/15-mailboxes.conf fájl tartalma:

namespace inbox {
    mailbox Drafts {
        special_use = \Drafts
    auto = subscribe
    }
    mailbox Junk {
        special_use = \Junk
    auto = subscribe
    }
    mailbox Trash {
        special_use = \Trash
     auto = subscribe
    }
    mailbox Sent {
        special_use = \Sent
     auto = subscribe
    }
    mailbox "Sent Messages" {
        special_use = \Sent
     auto = no
    }
}

/etc/dovecot/conf.d/auth-sql.conf.ext fájl tartalma:

passdb {
    driver = sql
    args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
}

userdb {
    driver = sql
    args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
}

/etc/dovecot/conf.d/20-imap.conf fájl tartalma:

imap_max_line_length = 64k
imap_logout_format = in=%i out=%o
imap_capability =
imap_idle_notify_interval = 2 mins
imap_id_send =
imap_id_log =
imap_client_workarounds = delay-newmail tb-extra-mailbox-sep tb-lsub-flags
imap_urlauth_host =

protocol imap {
    mail_plugins = $mail_plugins imap_quota
    mail_max_userip_connections = 10
}

A /etc/dovecot/conf.d/20-pop3.conf fájl tartalma:

pop3_client_workarounds = outlook-no-nuls oe-ns-eoh
protocol pop3 {
  mail_plugins = $mail_plugins quota
}

/etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext fájl tartalma:

connect = host=localhost dbname=postfix user=postfix password=Pa$$w0rd
map {
    pattern = priv/quota/storage
    table = quota2
    username_field = username
    value_field = bytes
}
map {
    pattern = priv/quota/messages
    table = quota2
    username_field = username
    value_field = messages
}

/etc/dovecot/conf.d/90-quota.conf fájl tartalma:

plugin {
    quota = dict:user::proxy::quota_dict
}

/etc/dovecot/dovecot.conf fájl tartalma:

!include_try /usr/share/dovecot/protocols.d/*.protocol
base_dir = /var/run/dovecot/
instance_name = dovecot
login_greeting = Dovecot ready.
shutdown_clients = yes
dict {
    quota_dict = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext
}
!include conf.d/*.conf
!include_try local.conf

/etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf fájl tartalma:

protocol lda {
   mail_plugins = $mail_plugins quota
}

/etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext fájl tartalma:

driver = mysql
connect = dbname=postfix user=postfix host=127.0.0.1 password=Pa$$w0rd
default_pass_scheme = MD5-CRYPT
password_query = SELECT username AS user,password FROM mailbox WHERE username = '%u' AND active ='1'
user_query = SELECT maildir, 5000 AS uid, 5000 AS gid, CONCAT('*:bytes=', CAST(quota AS CHAR)) AS quota_rule FROM mailbox WHERE username = '%u' AND active ='1'

Indítsuk újra a Dovecot és a Postfix szervereket:

service dovecot restart
service postfix restart