Comega 7 Bt

Informatika, egyszerűen? Nos, a mi számunkra mindenképpen. A Te számodra inkább láthatatlanul. Mert a jó informatikai rendszer teszi a dolgát. Végrehajtja, amit a felhasználók szeretnének, nem pedig feladatot ad. Vágyálom? Nem feltétlenül. Mi segíthetünk abban, hogy nálad mindez valóra váljon.

Dolgozhatunk együtt?

info@comega7.hu

A my.cnf változatok létrehozása

 • Bolemányi Attila

Állítsuk le a MariaDB kiszolgálót:

systemctl stop mysql

A biztonság kedvéért mentsük el a régi my.cnf fájlt:

mv /etc/mysql/my.cnf /etc/mysql/my.cnf.old

Az új my.cnf fájl tartalma legyen ez:

[mysqld_multi]
mysqld      = /usr/bin/mysqld_safe
mysqladmin  = /usr/bin/mysqladmin
user        = multi_admin
password    = Pa$$w0rd

!includedir /etc/mysql/conf.d/

A fájlban található felhasználóra az adatbázis-kiszolgálók leállításához lesz szükségünk. A /etc/mysql/conf.d/mariadb.cnf fájl tartalma legyen az alábbi:

[client]
default-character-set  = utf8

[mysqld]
character-set-server   = utf8
collation-server      = utf8_general_ci
character_set_server   = utf8
collation_server      = utf8_general_ci

A /etc/mysql/conf.d/my3306.cnf fájl tartalma:

[mysqld3306]
user                = mysql
pid-file            = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket               = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port                = 3306
basedir               = /usr
datadir               = /srv/db/mysql
tmpdir               = /tmp
lc_messages_dir        = /usr/share/mysql
lc_messages          = en_US
skip-external-locking
bind-address          = 127.0.0.1

max_connections        = 16
connect_timeout        = 5
wait_timeout          = 600
max_allowed_packet     = 100M
thread_cache_size      = 128
sort_buffer_size      = 4M
bulk_insert_buffer_size = 16M
tmp_table_size         = 32M
max_heap_table_size     = 32M

myisam_recover         = BACKUP
key_buffer_size         = 16M
table_open_cache      = 400
myisam_sort_buffer_size = 16M
concurrent_insert      = 2
read_buffer_size      = 2M
read_rnd_buffer_size    = 1M

query_cache_limit      = 128K
query_cache_size      = 64M
query_cache_type      = DEMAND

log_warnings          = 2
slow_query_log_file     = /var/log/mysql/mariadb-slow.log
long_query_time         = 10
log_slow_verbosity     = query_plan
log_bin               = /var/log/mysql/mariadb-bin
log_bin_index          = /var/log/mysql/mariadb-bin.index
binlog_format          = mixed
expire_logs_days      = 10
max_binlog_size         = 100M

default_storage_engine  = InnoDB
innodb_buffer_pool_size = 256M
innodb_log_buffer_size  = 8M
innodb_file_per_table   = 1
innodb_open_files      = 400
innodb_io_capacity     = 400
innodb_flush_method     = O_DIRECT

A /etc/mysql/conf.d/my3307.cnf fájl tartalma az alábbi:

[mysqld3307]
user                = mysql
pid-file            = /var/run/mysqld3307/mysqld3307.pid
socket               = /var/run/mysqld3307/mysqld3307.sock
port                = 3307
basedir               = /usr
datadir               = /srv/db/mysql3307
tmpdir               = /tmp
lc_messages_dir         = /usr/share/mysql
lc_messages          = en_US
skip-external-locking
bind-address          = 127.0.0.1

max_connections        = 16
connect_timeout        = 5
wait_timeout          = 600
max_allowed_packet     = 100M
thread_cache_size     = 128
sort_buffer_size      = 4M
bulk_insert_buffer_size = 16M
tmp_table_size         = 32M
max_heap_table_size     = 32M

myisam_recover         = BACKUP
key_buffer_size         = 16M
table_open_cache      = 400
myisam_sort_buffer_size = 16M
concurrent_insert      = 2
read_buffer_size      = 2M
read_rnd_buffer_size    = 1M

query_cache_limit      = 128K
query_cache_size      = 64M
query_cache_type      = DEMAND

log_warnings          = 2
slow_query_log_file     = /var/log/mysql3307/mariadb3307-slow.log
long_query_time         = 10
log_slow_verbosity     = query_plan
log_bin               = /var/log/mysql3307/mariadb3307-bin
log_bin_index          = /var/log/mysql3307/mariadb3307-bin.index
binlog_format          = mixed
expire_logs_days      = 10
max_binlog_size         = 100M

default_storage_engine  = InnoDB
innodb_buffer_pool_size = 256M
innodb_log_buffer_size  = 8M
innodb_file_per_table   = 1
innodb_open_files      = 400
innodb_io_capacity     = 400
innodb_flush_method     = O_DIRECT

A my3308.cnf és a my3309.cnf fájlt hasonlóképpen készítsük el, figyelve a portszámok pontos átvezetésére. A fenti paraméterek természetesen csak a tesztrendszer kedvéért kerültek meghatározásra.