Comega 7 Bt

Informatika, egyszerűen? Nos, a mi számunkra mindenképpen. A Te számodra inkább láthatatlanul. Mert a jó informatikai rendszer teszi a dolgát. Végrehajtja, amit a felhasználók szeretnének, nem pedig feladatot ad. Vágyálom? Nem feltétlenül. Mi segíthetünk abban, hogy nálad mindez valóra váljon.

Dolgozhatunk együtt?

info@comega7.hu

Joomla! telepítése

 • Bolemányi Attila

Felhasználó hozzáadása:

useradd -b /srv/web/www -g www-data -k /etc/skel -m -N -s /bin/false -p Pa$$w0rd joomla.comega7.local

Webkönyvtár kialakítása:

chown -R joomla.comega7.local:www-data /srv/web/www/joomla.comega7.local
find /srv/web/www/joomla.comega7.local -type f -exec rm -f {} \;
find /srv/web/www/joomla.comega7.local -type d -exec chmod 0550 {} \;
chmod 750 /srv/web/www/joomla.comega7.local/www-data
chmod 750 /srv/web/www/joomla.comega7.local/www-site
chmod 750 /srv/web/www/joomla.comega7.local/log-files
chattr +i /srv/web/www/joomla.comega7.local

Kvóta beállítása:

setquota -u joomla.comega7.local 1048576 838861 0 0 -a /dev/mapper/www-web

PHP beállítása:

touch /etc/php5/fpm/pool.d/joomla.comega7.local.conf

A /etc/php5/fpm/pool.d/joomla.comega7.local.conf fájl tartalma:

[joomla.comega7.local]
user = joomla.comega7.local
group = www-data
listen = /var/run/joomla.comega7.local.php5-fpm.sock
listen.owner = joomla.comega7.local
listen.group = www-data
listen.mode = 0660
pm = dynamic
pm.max_children = 5
pm.start_servers = 2
pm.min_spare_servers = 1
pm.max_spare_servers = 3
php_flag[display_errors] = off
php_admin_value[error_log] = /var/log/joomla.comega7.local.fpm-php.log
php_admin_flag[log_errors] = on
php_admin_value[memory_limit] = 128M

A PHP-FPM újraindítása:

systemctl restart php5-fpm

Apache virtualhost beállítása:

touch /etc/apache2/sites-available/joomla.comega7.local.conf

A /etc/apache2/sites-available/joomla.comega7.local.conf fájl tartalma:

<VirtualHost *:80>
    ServerName          joomla.comega7.local
    ServerAdmin         webmaster@comega7.local
    DocumentRoot        /srv/web/www/joomla.comega7.local/www-site/

    <Directory "/srv/web/www/joomla.comega7.local/www-site">
        Options +SymLinksIfOwnerMatch
        AllowOverride AuthConfig FileInfo Indexes Limit Options=Indexes,MultiViews
        Require all granted
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/var/run/joomla.comega7.local.php5-fpm.sock|fcgi://localhost"
    </FilesMatch>

    ErrorLog   /srv/web/www/joomla.comega7.local/log-files/joomla.comega7.local.error.log
    CustomLog   /srv/web/www/joomla.comega7.local/log-files/joomla.comega7.local.access.log combined
</VirtualHost>

Az oldal engedélyezése és az Apache újraindítása:

a2ensite joomla.comega7.local
systemctl restart apache2

Logfájlok forgatásának beállítása:

touch /etc/logrotate.d/www/joomla.comega7.local

/etc/logrotate.d/www/joomla.comega7.local fájl tartalma:

/srv/web/www/joomla.comega7.local/log-files/*.log {
    weekly
    missingok
    rotate 12
    compress
    delaycompress
    notifempty
    create 640 joomla.comega7.local www-data
    sharedscripts
    postrotate
                if /etc/init.d/apache2 status > /dev/null ; then \
                    /etc/init.d/apache2 reload > /dev/null; \
                fi;
    endscript
    prerotate
        if [ -d /etc/logrotate.d/httpd-prerotate ]; then \
            run-parts /etc/logrotate.d/httpd-prerotate; \
        fi;\
    endscript
}

A kliens gép hosts fájlja legyen:

192.168.1.200   webserver.comega7.local wordpress.comega7.local joomla.comega7.local

Joomla telepítő letöltése és bemásolása:

cd /tmp
wget --no-check-certificate http://joomlacms.hu/let%C3%B6lt%C3%A9sek/joomla/telep%C3%ADt%C5%91-csomag?download=135:joomla-3-4-5 -O Joomla_3.4.5-Stable-Full_Package.zip
unzip Joomla_3.4.5-Stable-Full_Package.zip -d /srv/web/www/joomla.comega7.local/www-site
chown -R joomla.comega7.local:www-data /srv/web/www/joomla.comega7.local/www-site
find /srv/web/www/joomla.comega7.local/www-site -type f -exec chmod 0640 {} \;
find /srv/web/www/joomla.comega7.local/www-site -type d -exec chmod 0750 {} \;

Joomla adatbázis elkészítése:

mysql -u root -p
CREATE DATABASE joomla CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
GRANT ALL ON joomla.* TO joomla@localhost IDENTIFIED BY 'Pa$$w0rd';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Levelezőszerver beállítása:

A /etc/postfix/generic fájl tartalma:

wordpress.comega7.local@webserver.comega7.local  wordpress.comega7.local@comega7.hu
joomla.comega7.local@webserver.comega7.local     joomla.comega7.local@comega7.hu

Juttassuk érvényre a beállításokat:

postmap /etc/postfix/generic
service postfix restart

A böngészőben nyissuk meg a http://joomla.comega7.local oldalt. Elindul a telepítő, ahol ismét az alapvető információk megadása következik:

Joomla! telepítése

Az adatbázishoz való kapcsolódás adatai:

Joomla! telepítése

Jöhet a nyelvek telepítése:

Joomla! telepítése

Keressük ki a magyart és jelöljük be:

Joomla! telepítése

Az alapértelmezett mindkét esetben legyen a magyar nyelv:

Joomla! telepítése

Jöhet az installation mappa eltávolítása:

Joomla! telepítése

Ezzel is megvagyunk:

Joomla! telepítése

Az alábbi levelet kaptam a telepítőtől:

Az alábbiakban megtaláható az újonnan telepített Joomla! oldal konfigurációja:

Webhely neve:    Joomla! - példa

Adminisztráció bejelentkezési adatai
=======================================
E-mail cím:    bolemanyi.attila@comega7.hu
Felhasználónév: b_attila

Adatbázis konfigurálása
==========================
Adatbázis típusa: mysqli
Állomás neve:   localhost
Felhasználónév: joomla
Adatbázisnév:   joomla
Táblanév előtag: bjag0_