Comega 7 Bt

Informatika, egyszerűen? Nos, a mi számunkra mindenképpen. A Te számodra inkább láthatatlanul. Mert a jó informatikai rendszer teszi a dolgát. Végrehajtja, amit a felhasználók szeretnének, nem pedig feladatot ad. Vágyálom? Nem feltétlenül. Mi segíthetünk abban, hogy nálad mindez valóra váljon.

Dolgozhatunk együtt?

info@comega7.hu

WordPress telepítése

  • Bolemányi Attila

WordPress felhasználó hozzáadása:

useradd -b /srv/web/www -g www-data -k /etc/skel -m -N -s /bin/false -p Pa$$w0rd wordpress.comega7.local

Webkönyvtár kialakítása:

chown -R wordpress.comega7.local:www-data /srv/web/www/wordpress.comega7.local
find /srv/web/www/wordpress.comega7.local -type f -exec rm -f {} \;
find /srv/web/www/wordpress.comega7.local -type d -exec chmod 0550 {} \;
chmod 750 /srv/web/www/wordpress.comega7.local/www-data
chmod 750 /srv/web/www/wordpress.comega7.local/www-site
chmod 750 /srv/web/www/wordpress.comega7.local/log-files
chattr +i /srv/web/www/wordpress.comega7.local

Kvóta beállítása (hard quota: 1GB, soft quota: 80%, a fájlok darabszámára nézve pedig nincs korlátozás):

setquota -u wordpress.comega7.local 1048576 838861 0 0 -a /dev/mapper/www-web

PHP beállítása:

touch /etc/php5/fpm/pool.d/wordpress.comega7.local.conf

A /etc/php5/fpm/pool.d/wordpress.comega7.local.conf fájl tartalma:

[wordpress.comega7.local]
user = wordpress.comega7.local
group = www-data
listen = /var/run/wordpress.comega7.local.php5-fpm.sock
listen.owner = wordpress.comega7.local
listen.group = www-data
listen.mode = 0660
pm = dynamic
pm.max_children = 5
pm.start_servers = 2
pm.min_spare_servers = 1
pm.max_spare_servers = 3
php_flag[display_errors] = off
php_admin_value[error_log] = /var/log/wordpress.comega7.local.fpm-php.log
php_admin_flag[log_errors] = on
php_admin_value[memory_limit] = 128M

A PHP-FPM újraindítása:

systemctl restart php5-fpm

Apache beállítása:

touch /etc/apache2/sites-available/wordpress.comega7.local.conf

/etc/apache2/sites-available/wordpress.comega7.local.conf fájl tartalma:

<VirtualHost *:80>
    ServerName          wordpress.comega7.local
    ServerAdmin         webmaster@comega7.local
    DocumentRoot        /srv/web/www/wordpress.comega7.local/www-site/

    <Directory "/srv/web/www/wordpress.comega7.local/www-site">
        Options +SymLinksIfOwnerMatch
        AllowOverride AuthConfig FileInfo Indexes Limit Options=Indexes,MultiViews
        Require all granted
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/var/run/wordpress.comega7.local.php5-fpm.sock|fcgi://localhost"
    </FilesMatch>

    ErrorLog      /srv/web/www/wordpress.comega7.local/log-files/wordpress.comega7.local.error.log
    CustomLog     /srv/web/www/wordpress.comega7.local/log-files/wordpress.comega7.local.access.log combined
</VirtualHost>

Az oldal engedélyezése és az Apache újraindítása:

a2ensite wordpress.comega7.local
systemctl restart apache2

Logfájlok forgatása:

mkdir /etc/logrotate.d/www
touch /etc/logrotate.d/www/wordpress.comega7.local

/etc/logrotate.d/www/wordpress.comega7.local fájl tartalma:

/srv/web/www/wordpress.comega7.local/log-files/*.log {
    weekly
    missingok
    rotate 12
    compress
    delaycompress
    notifempty
    create 640 wordpress.comega7.local www-data
    sharedscripts
    postrotate
                if /etc/init.d/apache2 status > /dev/null ; then \
                    /etc/init.d/apache2 reload > /dev/null; \
                fi;
    endscript
    prerotate
        if [ -d /etc/logrotate.d/httpd-prerotate ]; then \
            run-parts /etc/logrotate.d/httpd-prerotate; \
        fi;\
    endscript
}

A /etc/logrotate.conf fájlba szúrjunk be egy sort (/www):

...
# packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d
include /etc/logrotate.d/www
...

A kliens gépünk hosts fájlját egészítsük ki:

192.168.1.200   webserver.comega7.local wordpress.comega7.local

Wordpress telepítő letöltése és bemásolása (a cikk írásakor elérhető legfrissebb változattal):

cd /tmp
wget --no-check-certificate https://hu.wordpress.org/wordpress-4.3.1-hu_HU.zip
unzip wordpress-4.3.1-hu_HU.zip
cp -a /tmp/wordpress/. /srv/web/www/wordpress.comega7.local/www-site
chown -R wordpress.comega7.local:www-data /srv/web/www/wordpress.comega7.local/www-site
find /srv/web/www/wordpress.comega7.local/www-site -type f -exec chmod 0640 {} \;
find /srv/web/www/wordpress.comega7.local/www-site -type d -exec chmod 0750 {} \;

Wordpress adatbázis elkészítése:

mysql -u root -p
CREATE DATABASE wordpress CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
GRANT ALL ON wordpress.* TO wordpress@localhost IDENTIFIED BY 'Pa$$w0rd';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Kell egy új csomagot adnunk a rendszerhez:

aptitude install php5-mysqlnd

A levelezőszerver beállításait is módosítanunk kell (de csak tesztrendszer esetén):

A /etc/postfix/generic fájl tartama legyen:

wordpress.comega7.local@webserver.comega7.local        wordpress.comega7.local@comega7.hu

A beállítás szerint a WordPress által küldött levelek a comega7.hu tartományból érkeznek (nem pedig a comega7.local-ból). Ezeket a levelezőszerverem csak a telepítés idejére fogadta el, néhány biztonsági ellenőrzés kikapcsolása mellett (amelyeket már - nem mellesleg - mind visszakapcsoltam). Neked a második e-mail cím helyére egy saját és működő címet kell írnod, hogy Te is megkapd a WordPress leveleit. Juttassuk érvényre a fenti beállításokat:

postmap /etc/postfix/generic
systemctl restart postfix

A böngészőben nyissuk meg a http://wordpress.comega7.local oldalt. Elindul a telepítő:

WordPress telepítése

Meg kell adnunk az adatbázishoz való kapcsolódás adatait:

WordPress telepítése

Az adatbázis kapcsolat megvan, mehetünk tovább:

WordPress telepítése

A weboldal használatához szükséges alapvető adatok megadása következik:

WordPress telepítése

Vicces fiúk ezek a WordPress fejlesztők:

WordPress telepítése

Beléphetünk az adminisztrációs felületre:

WordPress telepítése

Neki is állhatunk felépíteni az oldalt (struktúra, sminkek, stb):

WordPress telepítése

És maga az oldal a látogatók szemével, még mindenféle értékelhető tartalom nélkül:

WordPress telepítése

Magával a WordPress oldal felépítésével nem foglalkozom tovább, a cél "csak" annyi volt, hogy működésre bírjuk. És ez láthatólag sikerült is. :-) A telepítőtől pedig az alábbi levelet kaptam:

Az új WordPress-alapú honlap sikeresen beállítvat:

http://wordpress.comega7.local

A következő információk birtokában léphetünk be az adminisztrációs felületre:

Felhasználónév: b_attila
Jelszó: A jelszó a telepítés során került meghatározásra.
Bejelentkezés címe: http://wordpress.comega7.local/wp-login.php

Reméljük, hogy az új honlap sok örömet fog nyújtani - köszönjük szépen!

-WordPress Magyarország Közösség
https://wphu.org/